Συρόμενα και επάλληλα τζάμια

ΓΚΟΓΚΑΣ ΤΕΝΤΕΣ

Περιμετρικό κλείσιμο ,με νέο σύστημα βαρέως τύπου,που αποτελείται ,απο συρρόμενα τζάμια ”temperet” 10mm,ενισχυμένα περιμετρικά  απο προφίλ αλουμινίου,(σε όλα τα ral) η κίνηση γίνεται σε οδηγούς αλουμινίου,και ασφαλίζονται με διπλό κλείδωμα

ΓΚΟΓΚΑΣ ΤΕΝΤΕΣ Home Κατασκευαστική Συστήματα Σκίασης Γκόγκα Β.Σ