Αυτόματη Περγκοτέντα

ΓΚΟΓΚΑΣ ΤΕΝΤΕΣ

Σύστημα υψηλών προδιαγραφών αισθητικής και κυρίως λειτουργικότητας, που συγκρατεί την ηλιακή ακτινοβολία. Home Κατασκευαστική Συστήματα Σκίασης Γκόγκα Β.Σ

Η αυτόματη περγοτέντα είναι ένα σύστημα υψηλών προδιαγραφών αισθητικής,λειτουργικότητας ,σταθερότητας και αντίστασης στην ανεμοπίεση και στα καιρικά φαινόμενα,αποτελούμενο από αλουμινιένους οδηγούς βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή.Η κάλυψη του συστήματος γίνεται με υλικό PVC BLOCKOUT, το οποίο είναι ένα θερμομονωτικό μεγάλης αντοχής,που έχει την ιδιότητα λόγω του ειδικού φιλμ που περιέχει στο εσωτερικό του,να συγκρατεί την ηλιακή ακτινοβολία.Για την ανάκληση του συστήματος χρησιμοποιείται ασύρματο μοτέρ του Γαλλικού οίκου SOMFY, με τηλεχειρισμό.Η περγοτέντα διαθέτει κολώνες,στηθαίο,και υδροροή,βαμμένα ηλεκτροστατικά,καθώς (προαιρετικά)και σύστημα φωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  τύπου «led». Όλα τα συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν και σε ήδη υπάρχουσα κατασκευή.

ΓΚΟΓΚΑΣ ΤΕΝΤΕΣ Home Κατασκευαστική Συστήματα Σκίασης Γκόγκα Β.Σ