Τέντες πλάγιοι βραχίονες

ΓΚΟΓΚΑΣ ΤΕΝΤΕΣ

Πλάγιος βραχίονας Vega. Πλάγιος βραχίονας με ελατήριο,άριστη εφαρμογή σε παράθυρα και προσόψεις καταστημάτων.Ελάχιστο μήκος 0,80m – μέγιστο 1,60m. Μπρατσάκι κουπαστής Star. Μπρατσάκι κουπαστής σε μήκη από 0,5m ως 0,9m. Τοποθετείται αυτόνομο σε απλές τέντες ή σαν αντιανεμική ασφάλεια σε τέντες με βραχίονες.

ΓΚΟΓΚΑΣ ΤΕΝΤΕΣ Home Κατασκευαστική Συστήματα Σκίασης Γκόγκα Β.Σ